Maine Coon

Maine coonen är en gammal amerikansk kattras, som fanns redan i mitten av 1800-talet i staten Maine i nordöstra USA.


Rasens namn har tillkommit på ett speciellt sätt. Befolkningen i Maine trodde på den tiden att deras långhåriga katter med randiga, välpälsade svansar var resultatet av parning mellan katt och tvättbjörn. På engelska heter tvättbjörn racoon, varför man kallade dessa katter maine coon.


Intresset för kattutställningar började under mitten av 1800-talet. Maine coonen var då mycket populär och vann ofta höga utmärkelser. I början av 1900-talet kom

den då mer exotiska perserkatten till Amerika, och intresset för den inhemska långhårsrasen avtog. Den höll på att försvinna som raskatt och användes mest som ladugårdskatt.

           

CH Koonluv Dear Boopsie, "Lina". Den första importerade maine coonen i Sverige.

 

En liten grupp hängivna uppfödare i USA lyckades hålla rasen vid liv och 1953 bildades The Maine Cat Club, som höll utställningar uteslutande för maine coon. Intresset för rasen började att växa igen.


Till Sverige importerades den första maine coonen 1986 och den första kullen föddes 1989. 2001 registrerades omkring 300 maine coon-katter i Sverige, 2009 var det ca. 1100 och 2011 1056.